12 november, 2015

Utdelning

Tack vare växande ekonomiska resurser har stiftelsen kunnat öka sin utdelning och på ett
betydande sätt bidra till utvecklingen av geologi som vetenskap.

Under det senaste decenniet har stiftelsen framför allt understött malmletningsprojekt och miljögeologiska undersökningar. Bland de förra kan nämnas undersökningar av för IT-industrin viktiga spårelement: niob-och tantal­mineraliseringar i Sokli, indiumhalter i rapakivigraniterna i östra Nyland, och guld- och nickelmineraliseringar i norra Finland. På miljösidan har stiftelsen satsat på studier av geokemin i gamla gruvavfallsområden, försurande jordar i Österbotten och på studier av grundvatten och deras mobilitet och föroreningar.