27 mars, 2018

Pro gradu priser 2022

Stiftelsen delar årligen ut pris ( a’ 950 €) för årets bästa pro Gradu avhandlingar i geologi. Lärarkåren vid landets geologiska institutioner (HU, A!, OY, TY, ÅA) väljer årets två bästa Pro Gradu avhandlingar för belöning. Den 15.3. 2023 belönades följande personer med K.H.Renlunds stiftelses Pro Gradu pris:

Pro gradu-palkinnot – pro gradupriser – Best thesis awards 2022

Helsingin yliopisto – University of Helsinki

 Lakshika Palamakumbure

Simulation of space weathering on asteroid spectra through hydrogen ion and laser irradiation of meteorites

Piritta Stark

Provenance of the Late Neogene Lingtai Red Clay Using Detrital Rutile Geochronology, Thermometry and Geochemistry

Turun yliopisto – University of Turku

Tuomas Gråsten
Metallogeny of remobilised komatite-associated Sika-aho nickel deposit, Kuhmo greenstone belt

Maija Kurki
Sinkin kerääntyminen kasveihin Orijärven vanhalla kaivosalueella

Åbo Akademi

Anna Johnson

1865 Ma extensionsrelaterad Svekofennisk magmatism; exempel från Nagu, sydvästra Finland

Fanny Ahonen

Långtidseffekter av underbevattning med suspensioner av kalk, kalciumhydroxid och torv i sura sulfatjordar

Oulun yliopisto – University of Oulu

Eemeli Bergström

A geostatistical analysis and block model estimation of the Suurikuusikko gold deposit: dynamic anisotropy implementation and a method-comparison study of inverse distance versus ordinary kriging

Charmee Kalubowila

Petrography, trace element and S-isotope characteristics of pyrite within the Petäjäselkä Au occurrences, Central Lapland belt, northern Finland.