12 november, 2015

Kontakt

Styrelsen för K. H. Renlunds stiftelse

Ordförande: Henry Wiklund
Vetenskaplig ombudsman: Veli-Pekka Salonen
Styrelsemedlemmarna: Alec Estlander, Carl Ehlers, Veli-Pekka Salonen, Karl Stockmann

K. H. Renlunds stiftelses expertkommitté

Expertkommittén utvärderar ansökningarna, följer upp projekten och fungerar som ett rådgivande organ för styrelsen. Kommittén består av två styrelsemedlemmar och två utomstående experter.

Expertkommittens medlemmar: Carl Ehlers, Alec Estlander, Timo Mäki, Håkan Pihl och Veli-Pekka Salonen

Kontaktuppgifter

I ärenden som gäller stipendiefrågor kan styrelsens vetenskapliga ombudsman kontaktas:

K.H. Renlunds stiftelse c/o Veli-Pekka Salonen
Tel: +358 40 518 9528
e-post: veli-pekka.salonen@khrenlund.fi