12 november, 2015

Kontakt

Styrelsen för K. H. Renlunds stiftelse

Ordförande: Henry Wiklund
Styrelsemedlemmarna: Alec Estlander, Petri Peltonen, Karl Stockmann, Peter Österholm

Vetenskaplig ombudsman:

Veli-Pekka Salonen

K. H. Renlunds stiftelses expertkommitté

Expertkommittén utvärderar ansökningarna, följer upp projekten och fungerar som ett rådgivande organ för styrelsen. Kommittén består av en styrelsemedlem, ombudsmannen och två utomstående experter.

Expertkommittens medlemmar: Alec Estlander, Timo Mäki, Håkan Pihl och Veli-Pekka Salonen

Kontaktuppgifter

I ärenden som gäller stipendiefrågor kan styrelsens vetenskapliga ombudsman kontaktas:

K.H. Renlunds stiftelse c/o Veli-Pekka Salonen
Tel: +358 40 518 9528
e-post: veli-pekka.salonen@khrenlund.fi