12 november, 2015

Kontakt

Styrelsen för K. H. Renlunds stiftelse

Ordförande: Henry Wiklund
Vetenskaplig ombudsman: Carl Ehlers
Styrelsemedlemmarna: Veli-Pekka Salonen, Karl Stockmann, Christer Sundström

K. H. Renlunds stiftelses expertkommitté

Expertkommittén utvärderar ansökningarna, följer upp projekten och fungerar som ett rådgivande organ för styrelsen. Kommittén består av två styrelsemedlemmar och två utomstående experter.

Expertkommittens medlemmar: Carl EhlersChrister Sundström, Timo Mäki och Alec Estlander

Kontaktuppgifter

I ärenden som gäller stipendiefrågor kan styrelsens vetenskapliga ombudsman kontaktas:

K.H. Renlunds stiftelse c/o Carl Ehlers
Fakulteten för naturvetenskaper och teknik
Åbo Akademi
FI-20500 Åbo
Finland
Tel: +358 2 215 4153
e-post: carl.ehlers@khrenlund.fi