12 november, 2015

Hundra år av malmdrömmar – K. H. Renlunds stiftelse 100 år

K.H. Renlunds stiftelse publicerade sin historia på svenska i slutet av 2015 och på finska våren 2016.

kh-renlund-omslag-2810

Under hundra år har K.H. Renlunds stiftelse bidragit till malmletning ch forskning inom geologi i Finland. Köpmannen Herman Renlund beslöt redan i slutet av 1800-talet att grunda stiftelse, långt innan större malmfynd gjorts och möjligheterna att utveckla gruvdriften i landet skapades. Renlund hade lämnat jordelivet när geologen Otto Trüstedt upptäckte den stora kopparfyndigheten i Outokumpu i Norra Karelen. Upptäckten markerade Finlands intåg i skaran av betydande gruvländer. Trüstedt arbetade även som föreståndare för Renlunds bergslaboratorium i stiftelsens regi.

Den här boken berättar historien om hur stiftelsen under decennieridragit till att utveckla kännedomen om geologin i Finland både vetenskapligt och i praktisk tillämpning med sikte på nya affärsmöjligheter för bergsindustrin. Verksamheten speglas mot dramatiska händelser i Finlands historia.

Efter andra världskriget förde stiftelsen i brist på medel en tynande tillvaro för att aktiveras i slutet av 1960-talet. Kring millennieskiftet växte de ekonomiska resurserna avsevärt, främst tack vare betydande innehav av aktier i Nokia som omplacerades vid en gynnsam tidpunkt. Vid hundraårsjubileet 2015 disponerade stiftelsen ett miljonbelopp för aktuell forskning både gällande resursgeologi och miljögeologiska aspekter, inklusive skydd av vattentillgångar.

Författare: Carl Ehlers, Carl-Gustav Lindén, Henry Wiklund

Boken på svenska kan beställas kostnadsfritt per e-post från stiftelsens ombudsman (veli-pekka.salonen@khrenlund.fi). Den kan even laddas som pdf-fil här KHR bok_sv .