27 mars, 2018

Stipendier och understöd 2024

K.H.Renlunds Stiftelses understöd år 2024

I Malmgeologi, malmletning (457 730 €)

Abersteiner Adam, HY
Petrogenesis of episyenites in the rapakivi granites (Southeastern Finland): Insights into the origin, composition and evolution of metasomatic fluids

28 000 €

 

Beier Christoph, HY
Rifting of modern island arcs and the formation of Au deposits – an analogue for Proterozoic resources?

16 550 €

Datar Brandon, OY
Genesis of mafic layered intrusion-hosted Fe-Ti-V deposits in Finland

31 000 €

 

Farid Ummar, OY
Geological evolution of Fennoscandian Volcano-Sedimentary Sequences During the Great Oxygenation Event: Implications for processes creating critical raw-materials

26 000 €

 

Heilimo Esa, TY
Jouhinevan hydrotermisen Co-Cu-Au-Ag-esiintymän ja sen jatkeiden tutkimus

10 000 €

 

Höytiä Henri, HY
Ultramafic rocks of the 2.05 age group and associated Ni-Cu-PGE deposits in greenstone belts of northern Finland and Norway – new tools for exploration targeting

26 000 €

 

Islam Sekh Rakibul, TY
Pyhäsalmi region metamorphism and it’s connection to ore mineral formation

26 000 €

Kamm Jochen, GTK
Revealing large-scale mineral systems with magnetotellurics over the Kainuu-Belt, North Karelia

10 180 €

Kara Jaakko, TY
Age, spatial distribution and host rock features of the critical mineral bearing ore deposits in SW Finland – Tools for effective exploration targeting

25 000 €

Karvinen Seppo, HY
The trace element composition of magmatic apatite – Mineralogical and geological controls on apatite trace element chemistry in diverse magmatic systems

26 000 €

Laine Ilkka, Aalto
Skannaavat laserspektroskopialaitteet geologiseen analyysiin, malminetsintään ja kaivostoimintaan

26 000 €

McDonald Isabel, HY
Copper enrichment of Finnish bedrock – Link with evaporitic units?

30 000 €

 

Ongarbayev Ilyas, OY
Optimization of Mineral Resource Modelling Using Machine Learning Approaches

26 000 €

Pownall Jonathan, HY
Reinvestigating the Lapland Granulite Belt

12 000 €

Raatikainen Markus, OY
Edistyneet analyysi- ja mallinnusmenetelmät moreenigeokemiallisessa malminetsinnässä

26 000 €

Sarala Pertti, OY
Lumen geokemiallisen signaalin muodostuminen ja sen malminetsintäsovellukset

15 000 €

 

Seitsamo-Ryynänen Minja, HY
Evolution of redox conditions in deep crystalline bedrock: evidence from the isotopic records of carbon and sulfur in fracture minerals

26 000 €

 

Soukka Tapio, OY
Kullan ja Platinaryhmän alkuaineiden nanomineraloginen tutkimus

20 000 €

 

Taivalkoski Atte, OY
Heavy mineral fingerprinting techniques using advanced analysis and identification methods

26 000 €

 

Teräs Oliver, TY
Pegmatites in the Svecofennian domain – ages, tectonic setting and sources

26 000 €

II Miljö, återvinning (290 500 €)

Aladejare Adeyemi, OY
Applying artificial intelligence to predict suitability of recycled waste tailings as cemented paste backfill

15 000 €

Alatarvas Raisa, OY
Kalsinoitujen Suomen luonnonsavien mineralogian ja ominaisuuksien tutkimus sekä käyttökelpoisuus sementin seosaineena

25 000 €

 

Aragão Frederico, HY
Hydrogeochemical optimization of new technologies for lake restoration and phosphorus recovery

29 000 €

 

Eklund Olav, ÅA
Återvinning av gruvavfall från Siilinjärvi

29 000 €

 

Järvinen Mika, Aalto
Upscaling the capacity of the Ca-looping CO2 capture technology via novel Sorbent regeneration process – Benchmarking industrial waste side streams and virgin mined limestone

26 000 €

Kanerva Sanna, HY
Monipilaantuneen maaperän kestävä kunnostus kaivosteollisuuden sivuvirtojen avulla

25 000 €

Kujala Katharina, OY
Follow-up application: Exploiting metal-cycling microbes for sustainable mining

32 000 €

 

Ludovici Feliciana, OY
Synthesis of new cellulose-based chemicals for froth flotation

10 000 €

Moradi Neshat, OY/ÅA
Wastewater Treatment – Material Development, Adsorption and Catalytic Studies

14 000 €

 

Nyberg Alexandra, ÅA
Geochemical assessment of possibilities and risks with gypsum treatment of fine-grained soils

28 000 €

Postila Heini, OY
Puuhakebioreaktori nitraattityppipitoisten kaivosvesien puhdistuksessa

15 500 €

 

Runtti Hanna, OY
Kiertotalous – nykyajan sampo: suljettu materiaalikierto valmistettaessa vedenpuhdistusmateriaaleja teollisuuden sivuvirroista

32 000 €

 

Solismaa Soili, GTK, Aalto
Rikastushiekan hyötykäyttö ja rikastushiekkapohjaisten tuotteiden ympäristöominaisuudet

10 000 €

III Anrikning och metallurgi  (88 000 €)

 

Ayoglu Olcay, OY
Investigating the fine particles flotation hydrodynamics in a modified column cell by evaluating the effects of ultrasound and microwave pretreatment methods

28 000 €

 

Hartikainen Samuel, OY
Uudet kokoojakemikaalit sulfidi-, oksidi-, ja teollisuusmineraalien vaahdotusrikastuksessa – Kohti myrkyttömiä ja kestäviä malminrikastusprosesseja

30 000 €

Tanskanen Pekka, OY
Vihreällä vedyllä rautaa ja vanadiinia

30 000 €

 

IV Geoinfo, utställningar  (48 600 €)

 

Andersén Matts, Meteoria
Fortsatt utveckling av kraterexpon vid besökscentret Meteoria Söderfjärden och förnyande av centrets multimedia och skapande av en havsnivåexpo

10 000 €

 

Kotilainen Mia, HY
Geotieteiden olympialaiset – huippuosaajia tulevaisuuden geotieteisiin

18 000 €

 

Lievonen Riku, Pohjoisranta
Mineraalit osana vihreää siirtymää – Kiihkottoman kansalaiskeskustelun foorumi 2024-2026

30 000 €

 

Lipponen Arto, Korundi
Nuorten Seikkailu Geologian Maailmaan: Tutustuminen Korukiviin ja Mineraaleihin

600 €

Saukko Anna, ÅA
Tvåspråkig lärarfortbildning vid namn “Den gröna omställningens skalor – Vihreän siirtymän suuruusluokat”

20 000 €

V. Geoenergi, geofysik  (75 170 €)

 

Barrón Francisco Pelayo, ÅA
Exploring the age of events that create crystalline reservoirs suitable for deep geothermal exploration

26 000 €

Eeva Salla, HY
Geofysikaalisen aineiston käyttö hydrogeologisten piirteiden kuvaamisessa kaivosympäristöjen 3D-rakennemallinnuksessa

14 000 €

 

Korja Annakaisa, HY
A technical innovation for developing novel petrophysical instrumentation for critical raw materials research in Finland

35 170 €

VI Kvartärgeologi (65 000 €)

 

Eskola Tiina, OY
Stratigraphical position of a thick organic bed and its local geochemical effect on deep-rooted Kurikka aquifer, southern Pohjanmaa, Finland

20 000 €

 

Kaakinen Anu Pauliina, HY
Finnish loess deposits: an untapped natural resource – kenttätyökulut

5 000 €

Peltonen Veikko, HY
Kosmogeenisten isotooppien käyttö malminetsinnässä Lapin viherkivivyöhykkeellä

30 000 €

Silvennoinen Sonja, HY
Ympäristömagneettiset menetelmät greigiitin, happamien sulfaattimaiden ja hypoksian tutkimuksessa Kurikan pohjavesialueella – väitöskirjatyön projektirahoitus

10 000 €

 

 

VII Grundvatten (88 000 €)

Hovikoski Jussi, GTK/TY
Depositional models and stratigraphy of Salpausselkä ice-marginal complexes – implications for aquifer heterogeneity

20 000 €

Ikonen Juuso, GTK/HY
Isotooppien käyttö pohjavesitutkimuksissa Suomessa

22 000 €

Korkka-Niemi Kirsti, HY
Pohjaveden iän määrittäminen – menetelmien soveltuvuus ja käytön haasteet Suomessa

26 000 €

Nygård-Hämäläinen Maria, Afry/HY
Raudan ja mangaanin pohjavesigeokemiaan liittyvä väitöskirjatyö

20 000 €