27 mars, 2018

Stipendier och understöd 2023

K.H.Renlunds Stiftelses understöd år 2023

I Malmgeologi, malmletning (439 408 €)

 

Aaltonen Milla, HY
Chromite as a lithochemical tracer for primary magma composition and sulfide saturation in Finnish komatites and ophiolites

26 000 €

 

Abersteiner Adam, HY

Petrogenesis of episyenites in the rapakivi granites (Southeastern Finland): Insights into the origin, composition and evolution of metasomatic fluids

26 000 €

 

Datar Brandon, OY
Genesis of mafic layered intrusion-hosted Fe-Ti-V deposits in Finland

28 000 €

 

Farid Ummar, OY
Geological evolution of Fennoscandian Volcano-Sedimentary Sequences During the Great Oxygenation Event: Implications for processes creating critical raw-materials

26 000 €

 

Heilimo Esa, TY
Hydrotermisen Au-Co-Cu mineralisaation synty ja luonne Haapavedellä

18 000 €

 

Höytiä Henri, HY
Ultramafic rocks of the 2.05 age group and associated Ni-Cu-PGE deposits in greenstone belts of northern Finland and Norway – new tools for exploration

26 000 €

 

Immonen Ninna, OY
Development of concentration procedure for the exploration of critical minerals

23 200 €

 

Islam Sekh Rakibul, TY
Pyhäsalmi region metamorphism and it’s connection to ore mineral formation

26 500 €

 

Kara Jaakko, TY
Age determination of the Au-precipitating fluid activity in SW Finland

26 500 €

Karvinen Seppo, HY
The trace element composition of magmatic apatite – Mineralogical and geological controls on apatite trace element chemistry in diverse magmatic systems

26 000 €

 

McDonald Isabel, HY

Mineralising systems, metal endowment & evaporitic units of the Peräpohja Schist Belt

31 000 €

 

Pownall Jonathan, HY
Reinvestigating the Lapland Granulite Belt

12 000 €

 

Raatikainen Markus, OY
Edistyneet analyysi- ja mallinnusmenetelmät moreenigeokemiallisessa malminetsinnässä

30 000 €

 

Ranta Eemu, HY
Unraveling the role of late-stage mafic fluids in the formation of magmatic sulfide deposits

9000 €

 

Saarela Mirka, JyY
Methods for Explaining Automatic Mineral Exploration Models

7500 €

 

Sarala Pertti, OY
Lumen geokemiallisen signaalin muodostuminen ja sen malminetsintäsovellukset

20 000 €

 

Soukka Tapio, OY
Kullan ja platinaryhmän alkuaineiden nanomineraloginen tutkimus

20 000 €

Sundblad Krister Leon
Final activities in the Sarvlaxviken-Hopom In-bearing metallogenic belt, Lovisa region

10 200 €

 

Teräs Oliver, ÅA
Pegmatites in the Svecofennian domain – ages, tectonic setting and sources

 26 000 €

 

Vasilopoulos Mikael, OY
Pyrite geochemistry as a vector towards mineral deposits

5000 €

 

Whipp David, HY
Building quantitative links between geodynamics and metamorphism in the Paleoproterozoic: Insight into emplacement of orogenic gold deposits

16 508 €

 

II Miljö, återvinning (125 500 €)

Aragao Frederico, HY
Hydrogeochemical optimization of new technologies for lake restoration

8000 €

 

Järvinen Mika, Aalto
Upscaling the capacity of the Ca-looping CO2 capture technology via novel Sorbent regeneration process – Benchmarking industrial waste side streams and virgin mined limestone

28 000 €

Kehusmaa Karoliina, TY
Kaivosvesikuormituksen aiheuttaman pysyvän kerrostuneisuuden kehittyminen ja vaikutukset havumetsävyöhykkeen järvissä

20 000 €

 

Kujala Katharina, OY
Exploiting metal-cycling microbes for sustainable mining

29 500

 

Postila Heini, OY
Puuhakebioreaktori nitraattityppipitoisten kaivosvesien puhdistuksessa

12 000 €

 

Runtti Hanna, OY
Kiertotalous – nykyajan sampo: suljettu materiaalikierto valmistettaessa vedenpuhdistusmateriaaleja teollisuuden sivuvirroista

28 000 €

III Anrikning och metallurgi  (120 000 €)

Ayoglu Olcay, OY
Effect of the ultrasound and microwave pre-treatment methods on the hydrodynamics of fine particles flotation by using a prototype of a hybrid flotation cell

26 000 €

 

Hartikainen Samuel, OY
Uudet kokoojakemikaalit sulfidimalmien vaahdotusrikastuksessa – Kohti myrkyttömiä ja kestäviä malminrikastusprosesseja

26 000 €

 

Juanping Qu, OY
Performance testing of the hydrophobic magnetic carrier for enhancing the recovery of fine particles minerals in refractory ores

28 000 €

 

Sippola Hannu, Aalto
Kobolttikloridin vesikemian mallinnus hydrometallurgiassa

10 000 €

 

Tanskanen Pekka, OY
Vihreällä vedyllä rautaa ja vanadiinia

30 000 €

 

 

IV Geoinfo, utställningar  (96 000 €)

Andersén Matts, Meteoria
Planering och uppbyggnad av en kraterexpo kring nya banbrytande fynd ur meteoritkratern Söderfjärden

12 000 €

 

Halla Jaana, Luomus
Maapallon tarina – audiovisuaalinen geologinen näyttely Kumpulan kartanossa VAIHE 2

12 000 €

 

Lehtonen Elina, HY
Hydrogeologian ja ympäristögeologian terminologian päivittäminen Tieteen kansalliseen termipankkiin

22 000 €

 

Ranta Jukka-Pekka, OY
Suomenkielisen petrografian oppikirjan valmistelu

5000 €

 

Saukko Anna, ÅA
för ämneslärarfortbildning om geologiska teman i två delar: ”Geologi nära skolan” och ”Klimatförändringens geologi”

30 000 €

 

Seitsamo-Ryynänen Minja, HY
Suomi jälleen mukaan geotieteiden olympialaisiin

15 000 €

 

V. Geoenergi, geofysik  (74 916 €)

Afonin Nikita, OY
Data processing and analysis of a local high-resolution passive seismic survey in the Otanmäki Fe-Ti-V deposit

9716 €

 

Ding Yinshuai, HY
Targeting deep ore deposits in Outokumpu by refining seismic images – the potential of 2D legacy datasets leveraged by 3D imaging algorithms and seismic attribute analysis

12 000 €

 

Eeva Salla, HY
”Geofysikaalisen aineiston käyttö hydrogeologisten piirteiden kuvaamisessa kaivosympäristöjen 3D-rakennemallinnuksessa” – väitöskirjatutkimus

27 200 €

Rintamäki Annukka Elina, HY
Geological and geophysical constraints on fluid injection induced seismicity related to enhanced geothermal systems

26 000 €

 

VI Kvartärgeologi (80 600 €)

Eskola Tiina, OY
Stratigraphical position of a thick organic bed and its local geochemical effect on deep-rooted Kurikka aquifer, southern Pohjanmaa, Finland

22 000 €

Kaakinen Anu, HY
Finnish loess deposits: an untapped natural resource

28 000  

Kultti Seija, HY
Kosmogeenisten isotooppien käyttö malminetsinnässä Lapin vihreäkivivyöhykkeellä

30 600 €

VII Grundvatten (87 100 €)

Ikonen Juuso, GTK/HY
Pohjavesissä esiintyvien alkuaineiden isotooppien käyttö merkkiaineina ja niiden referenssiaineiston kasvattaminen erilaisissa hydrogeologisissa ympäristöissä ja sovelluksissa Suomessa

22 000 €

 

Korkka-Niemi Kirsti, GTK/HY
Pohjaveden iän määrittäminen – menetelmien soveltuvuus ja käytön haasteet Suomessa

28 000

 

Lahtinen Tatu, GTK/HY
Intelligent data analysis for optimisation of groundwater monitoring at mine sites

20 500 €

 

Turtiainen Harri, VVSY
PFAS contaminants in groundwater in River Vantaa catchment – sources and pathways

16 600 €