12 november, 2015

Aktuellt

K.H.Renlunds Stiftelses styrelse har i sitt möte den 8 mars 2019 beslutat att utdela bistöd till 49 ansökningar, totalt 920 700 €.  Antal ansökningar var 102, totalt 2 808 515 €.

Projektbeslut kan hittas här.

Ansökningstiden för stipendierna 2020 är 15.9 – 30.11.2019. Annonsen har publicerats.

Ansökningarna matas in i ett nätbaserat ansökningssystem (länken aktiveras då).