12 november, 2015

Aktuellt

K.H. Renlunds stiftelse, understöd för geologi- och miljöprojekt 2024

Ansökningsomgången för 2024 års bidrag har avslutats. Vi fick in 93 ansökningar inom tidsfristen till ett sammanlagt belopp på nästan 2,7 miljoner euro. Som ett resultat av utvärderingen beslutade stiftelsen att finansiera i år 51 projekt med 1 113 000 euro.

Du kan ladda ner redogörelsen för tidigare bidrag via den  här länken.  

Projektbeslut för år 2024 kan hittas här.