12 november, 2015

Aktuellt

K.H. Renlunds stiftelse, understöd för geologi- och miljöprojekt 2023

Ansökningstiden för 2023 års understöd är slut. Stiftelsen fick 82  ansökningar med slutsumman 2 288 498 €. Stiftelsens styrelse beslöt den 28 februari bevilja bidrag för 49 projekt motsvarande totalsumman 1 023 524 €.

Projektbeslut för år 2023 kan hittas här.

————–

Den 15.3. 2023 belönades åtta personer med K.H.Renlunds stiftelses Pro gradupris.

Pro gradu-palkinnot – pro gradupriser – Best thesis awards 2022

Helsingin yliopisto – University of Helsinki

Lakshika Palamakumbure

Simulation of space weathering on asteroid spectra through hydrogen ion and laser irradiation of meteorites

Piritta Stark

Provenance of the Late Neogene Lingtai Red Clay Using Detrital Rutile Geochronology, Thermometry and Geochemistry

Turun yliopisto – University of Turku

Tuomas Gråsten
Metallogeny of remobilised komatite-associated Sika-aho nickel deposit, Kuhmo greenstone belt

Maija Kurki
Sinkin kerääntyminen kasveihin Orijärven vanhalla kaivosalueella

Åbo Akademi

Anna Johnson 

1865 Ma extensionsrelaterad Svekofennisk magmatism; exempel från Nagu, sydvästra Finland

Fanny Ahonen 

Långtidseffekter av underbevattning med suspensioner av kalk, kalciumhydroxid och torv i sura sulfatjordar

Oulun yliopisto – University of Oulu

Eemeli Bergström

A geostatistical analysis and block model estimation of the Suurikuusikko gold deposit: dynamic anisotropy implementation and a method-comparison study of inverse distance versus ordinary kriging

Charmee Kalubowila

Petrography, trace element and S-isotope characteristics of pyrite within the Petäjäselkä Au occurrences, Central Lapland belt, northern Finland.