12 november, 2015

Aktuellt

Årets ansökningar (97 st) uppgick till en summa om 2 446 256 €. Stiftelsen beslöt för utdelning år 2021 en summa på 986 408 € till 47 sökande. Detta innebär att c. 48 % av ansökningarna beviljas understöd, medan den beviljade summan representerar c. 40% av den totala ansökningssumman.

Projektbeslut för år 2021 kan hittas här.