Renlunds bergslaboratorium

Stiftelsens tredje möte hölls den 1 februari 1916 och då förelåg redan ett detaljerat förslag till program för stiftelsen. I förslagstexten slogs fast att, ”en anstalt av sådan karaktär som i testamentet antydes”, borde grundas. Anstaltens arbeten skulle utföras av en fast anställd geolog vars arbetsuppgifter dels skulle bestå av kemiska laboratorieundersökningar av insamlat material, dels av fältarbeten. Anstalten fick namnet Renlunds bergslaboratorium och var verksam till 1930.

I marknadsföringssyfte lät stiftelsen trycka upp ett reklamblad 1922 där bergslaboratoriets tjänster bjöds ut. Foto: Cata Portin.