Herman Renlund

Herman Renlunds porträtt målat i olja av Albert Gebhard, 1908. Foto: Joni Virtanen,
K. H. Renlunds museum – Mellersta Österbottens landskapsmuseum.