Geologisk exkursion 1908

Geologisk expedition till Skogböle i Pojo i maj 1908 där flera av deltagarna senare var aktiva inom K. H. Renlunds stiftelse. På bilden från vänster: Pentti Eskola, R. Stenberg, Benjamin Frosterus, E. Holmberg, J. J. Sederholm, Otto Trüstedt, Wilhelm Ramsay och en okänd person. Foto: W. W. Wilkman, Geologiska forskningscentralen