Motverkar försurning

Forskare och studenter inspekterar ett försöksfält cirka tio kilometer söder om Vasa centrum. Här gör man ett försök med underbevattning med kemikalier som motverkar försurning och metallutsläpp från sulfatjordar. Från vänster akademilektor Peter Österholm, Krister Dalhem, Staffan Nylund och Hilla Röning som varit med och utvecklat metoderna. Foto: Rainer Rosendahl.