Otto Trüstedt

Otto Trüstedt var geolog och föreståndare för Renlunds bergslaboratorium 1918-1929.

Otto Trüstedt med geologhammaren i högsta hugg, undersöker malmmaterialet vid Outokumpu­fyndigheten i Raiviomäki. Av bildserien från tillfället att döma var detta en tidig ”selfie” där Trüstedt använt självutlösare eller medhjälpare för att ta bilden.

Otto Trüstedt upptäckte kopparfyndigheterna i Outokumpu i Norra Karelen år 1910. I och med upptäckten blev Finland ett internationellt betydande gruvland.

Foto: Geologiska forsknings­centralen.