12 marraskuu, 2015

Yhteystiedot

Säätiön hallitus ja asiantuntijakomitea

K.H. Renlundin säätiön hallitus

Puheenjohtaja: Henry Wiklund
Tieteellinen asiamies: Veli-Pekka Salonen 
Hallituksen jäsenet: Alec Estlander, Petri PeltonenKarl Stockmann, Peter Österholm

K.H. Renlundin säätiön asiantuntijakomitea

Asiantuntijakomitea arvioi hakemukset, seuraa projektien toteutusta ja toimii hallituksen neuvoa-antavana elimenä. Komitea koostuu hallituksen jäsenestä, tieteellisestä asiamiehestä sekä kahdesta ulkopuolisesta asiantuntijasta.

Asiantuntijakomitean jäsenet: Alec Estlander, Timo Mäki, Håkan Pihl, Veli-Pekka Salonen 

Yhteystiedot

Apurahoja koskevissa kysymyksissä voi ottaa yhteyttä säätiön tieteelliseen asiamieheen:

K.H. Renlunds stiftelse c/o Veli-Pekka Salonen
Tel: +358 40 518 9528
e-post: veli-pekka.salonen@khrenlund.fi