12 marraskuu, 2015

Yhteystiedot

Säätiön hallitus ja asiantuntijakomitea

K.H. Renlundin säätiön hallitus

Puheenjohtaja: Henry Wiklund
Tieteellinen asiamies: Carl Ehlers
Hallituksen jäsenet: Veli-Pekka SalonenKarl StockmannChrister Sundström

K.H. Renlundin säätiön asiantuntijakomitea

Asiantuntijakomitea arvioi hakemukset, seuraa projektien toteutusta ja toimii hallituksen neuvoa-antavana elimenä. Komitea koostuu kahdesta hallituksen jäsenestä sekä kahdesta ulkopuolisesta asiantuntijasta.

Asiantuntijakomitean jäsenet: Carl EhlersChrister SundströmAlec Estlander, Timo Mäki

Yhteystiedot

Apurahoja koskevissa kysymyksissä voi ottaa yhteyttä säätiön tieteelliseen asiamieheen:

K.H. Renlunds stiftelse c/o Carl Ehlers
Fakulteten för naturvetenskaper och teknik
Åbo Akademi
FI-20500 Åbo
Finland
Tel: +358 2 215 4153
Fax: +358 2 215 4818
e-post: carl.ehlers@khrenlund.fi