29 maaliskuu, 2017

Vuoden 2018 gradupalkinnot

K.H. Renlundin säätiön gradupalkinnot vuoden 2018 parhaista graduista julkistettiin Geotieteiden tutkijapäivien yhteydessä 7.3. 2019 Helsingissä.

 

Palkituiksi tulivat seuraavat opinnäytteiden tekijät:

 

 

Helsingin yliopisto:

 

Luoto, Toni

“Mioseenisten nisäkäsfossiililöytöpaikkojen magnetostratigrafia, Sofular ja Yeniyaylacik, Keski-Anatolia, Turkki”

 

Tepsell, Johanna

“Geokronologia ja Cu-Fe-S-isotooppisovellukset Itä-Lapin ultraemäksissä komplekseissa ja niihin liittyvissä litologisissa yksiköissä”

 

 

Oulun yliopisto:

 

Hanna Koskinen

“Kannettavan XRD-analysaattorin soveltuvuus kriittisten mineraalien tunnistamiseen kentällä”

 

Henriikka Ikäheimo

“Mineralogical occurrence of gold in the Archean Taivaljärvi Ag-Zn-Pb-Au deposit, eastern Finland”

 

 

Turun yliopisto:

 

Pilvi Korhonen

“Geologisen tiedon hyödyntäminen maakuntakaavasuunnittelussa: Oripäänharjun 3D-rakennemalli ja maa-ainesmäärien arviointi”

 

Otso Markkanen

”Petrology, geochemistry and structure of the Kauniinlampi-North Ni-Cu-(PGE) occurrence. Implications to the source of sulfides”

 

Åbo Akademi:

 

Alexandra Nyman

“An acoustic investigation of postglacial sediments and associated

structures of Lumparn bay, Åland”

 

Isa Witick

“The occurrence and characterization of graphitic carbon in southern Tuusniemi, south-eastern Finland”