10 november, 2015

Sök om stipendier

K.H. Renlunds stiftelse, understöd för geologi- och miljöprojekt 2018

K.H. Renlunds stiftelse (grundad 1915) lediganslår projektunderstöd sammanlagt c. 700 000 euro. Stiftelsen understöder geologiska forskningsprojekt vars mål är att utnyttja och upptäcka tekniskt och ekonomiskt användbara resurser och vattentillgångar, innovationsverksamhet inom mineralogi och geologi, samt forskning och utvecklingsarbete inom geologiskt inriktade miljöfrågor (ej kongressresor eller rena apparatanskaffningar). Stiftelsen kan även stöda publikationsverksamhet vars avsikt är att öka kännedomen om ovannämnda verksamheter. Stöd av vetenskapliga påbyggnadsarbeten vars teman sammanfaller med Stiftelsens syften kan även komma i fråga.

Ansökningarna görs elektroniskt senast 30.11.2017. Utdelningsbeslut publiceras den 15. Februari 2018.

Länk till ansökningsblankett

Förfrågningar kan riktas till prof. Carl Ehlers, Geologi och mineralogi, Fakulteten för naturvetenskaper och teknik, Åbo Akademi, FI-20500, Åbo. carl.ehlers@khrenlund.fi eller prof. Veli-Pekka Salonen, veli-pekka.salonen@khrenlund.fi