12 november, 2015

Aktuellt

Ansökningstiden är slut – tack för alla 103 ansökningar.

Granskningsarbete är i gång och i början av mars (den 8 mars 2019), efter styrelsens beslut om utdelning, kommer vi att skicka ut besked om utdelningen.