12 november, 2015

Aktuellt

Vid sitt möte den 13.2.2018 beviljade K.H.Renlunds stiftelse understöd till en sammanlagd summa på 904 500 €. Större delen av denna summa: 885 500 € delades ut, på förslag av sakkunnigkommittén, till 53 forskningsprojekt på basen av ansökningarna som inkommit fram till 30 november 2017. Därtill reserverades 10 000 € för utdelning till privata malmletare i ett samarbete med Geologiska Forskningscentralen i Esbo (GTK). Ytterligare 9 000 € reserverades för pro-gradupriser, två priser för varje geologi-institution enligt lärarnas förslag. Prisen utdelades vid ”4th Colloquium of Finnish Geosciences” i Åbo den 14.3.2018.

Inom utsatt tid (30.11.2017) inkom 94 ansökningar till en summa på 2,3 miljoner euro. Detta betyder att procenten beviljade projekt var mycket hög 56%.

Av de beviljade medlen gick 19% till undersökningar av mineralråvaror, 23% till miljögeologiska problemställningar, 28% till processforskning, 16% till malmgeologisk grundforskning, och 7% till upplysnings- och informationsverksamhet.

De beviljade medlen fördelade sej på följande sätt: Uleåborgs Universitet 41,4 %, Åbo Akademi 13,7 %, Helsingfors Universitet 12,6 %, Turun Yliopisto 5,1 %, Aalto Universitetet 3,6 %, Östra Finlands Universitet (UEF) 1,5%, Geologiska Forskningscentralen (GTK) 4,8 %, privata firmor 8,4 % och privatpersoner 9,2 %.

Årets understöd delades ut under festliga former vid en gemensam utdelningsceremoni för 8 stiftelser anordnad av Akademin för Tekniska Vetenskaper (TAF) den 20.3.2018.