12 marraskuu, 2015

Hae stipendiä

K.H. Renlundin säätiö, apurahoja geologisiin ja ympäristöprojekteihin vuodelle 2019

Vuonna 1915 perustettu K.H. Renlundin säätiö julistaa haettavaksi projektirahoitusta yhteensä n. 700 000 euroa. Säätiö tukee taloudellisesti käyttökelpoisten maankamaran raaka-aine- ja vesivarojen etsintää, tutkimusta ja teknis-taloudellisia selvityksiä. Säätiö tukee mineralogian ja geologian alojen teknistä innovaatiota sekä geologisesti suuntautuneita ympäristöhankkeita (ei kongressimatkoja eikä puhtaita laitehankintoja). Säätiö on tänä vuonna valmis harkitsemaan myös monivuotista panostusta uuden malminetsintäidean testaamiseksi, mineraalivarojen kestävän käytön tai siihen liittyvän kiertotalouden edistämiseksi. Säätiö voi rahoittaa julkaisutoimintaa sekä tieteellisiä jatkotutkintotöitä, joiden aihepiiri liittyy säätiön tavoitteisiin.

Rahoitushakemukset lähetettiin syksyllä sähköisesti. Linkki apurahajärjestelmään on nyt suljettu. Päätökset vuoden 2018 apurahoista on julkistettu.

Linkki hakulomakkeeseen

Lisätietoja antaa: Prof. Carl Ehlers, Geologi och mineralogi, Fakulteten för naturvetenskaper och teknik, Åbo Akademi, FI-20500 Turku. Sähköposti: carl.ehlers@khrenlund.fi (lisätietoja: www. khrenlund.fi) tai prof. Veli-Pekka Salonen, veli-pekka.salonen@khrenlund.fi

Hakuohjeita

Hakemuksen saa muotoilla vapaasti, mutta sen tulee sisältää seuraavat kohdat:

Pakolliset kohdat K.H. Renlundin säätiön apurahahakemuksessa

1. projektin nimi ja anottu kokonaissumma
2. projektin päämäärä (lyhyt yhteenveto)
3. projektin vetäjä, työryhmä, yhteistyökumppanit
4. lyhyt yhteenveto työsuunnitelmasta ja tärkeimmistä työvaiheista, hakemukseen on tämän lisäksi myös liitettävä yksityiskohtainen tutkimussuunnitelma (enintään 10 sivua)
5. budjetti
i. palkat
ii. muut menot
iii. aikataulu
iv. muut rahoituslähteet
6. raportointi (väliraportit meneillään olevista projekteista viimeistään 31.12.)
7. odotettu hyöty ja tulosten hyödyntäminen (vaikutusselvitys)
8. yhteystiedot

Hyväksytyistä anomuksista ilmoitetaan helmikuun 2019 loppuun mennessä ja myönnetyt varat ovat käytössä maaliskuussa 2019.