29 maaliskuu, 2017

Vuoden 2018 gradupalkinnot

K.H. Renlundin säätiön gradupalkinnot vuoden 2017 parhaista graduista julkistettiin Geotieteiden tutkijapäivien yhteydessä 14-15.3. 2018 Turussa.

 

Palkituiksi tulivat seuraavat opinnäytteiden tekijät:

 

Helsingin Yliopisto

 

Mechenich, Michael 2017.

Best Practices for Ecometric Analysis: A Case Study Correlating Climatic Conditions and Herbivore Teeth in Africa.

 

Ranta, Eemu 2017.

Fluid-rock reactions in the carbonatites of the Grønnedal-Íka alkaline complex, South Greenland.

 

Oulun Yliopisto

 

Leanne Amelie Schmitt

The dolerite-hosted Zoroastrian gold deposit, Yilgarn Craton, Western Australia: Lithogeochemistry, alteration zonation patterns and sources of sulfur.

 

Anu Seppänen

Järvi-Suomen kielekevirran deglasiaatiovaiheen dynamiikasta Salpausselkävyöhykkeen alueella Etelä-Suomessa. Deglaciation dynamics of the Finnish lake District Ice Lobe in the Salpausselkä zone, southern Finland.

 

Turun Yliopisto

 

Arturo Villar Garcia

Thermal and hydrothermal influence of rapakivi igneous activity on late-Svecofennian granites in southeastern Finland.

 

Karoliina Kehusmaa

Anthropogenic changes in Lake Korttajärvi from the 17th century to the present

 

Åbo Akademi

Björn Lindqvist

Anrikning av metaller och aciditet i sulfidrika estuariesediment i Vasa Södra Stadsfjärd

Henrik Nygård

Kvalitetsbestämning av flakgrafit i Haapamäki, Leppävirta, Norra Savolax