K. H. Renlunds stiftelse

Bakgrund & ändamål

K. H. Renlunds stiftelse firade 100 år
1915-2015

I ett testamente från år 1905 anger handlanden Karl Herman Renlund att han vid sin död donerar 500 000 dåtida mark för grundandet av en fond benämd "K. H. Renlunds stiftelse för Finlands praktisk-geologiska undersökning".
Renlund avled 1908 och Stiftelsens konstituerande möte hölls 1915.
De ursprungliga stadgarna från 1905 genomgick en mindre ändring år 1990 varvid Stiftelsens namn ändrades till: "K. H. Renlunds stiftelse".

Stiftelsens ändamål är att bidraga till upptäckandet av malmer och nyttiga mineral samt tekniskt användbara berg- och jordarter ävensom vattentillgångar i Finland, samt såvitt möjligt ge anvisningar som kan befordra deras användning och avsättning.

Vem var Herman Renlund?

Hundra år av malmdrömmar

K.H. Renlunds stiftelse har givit ut sin historia på svenska och finska. Den svenska boken utkom i december 2015. Klicka på bokomslaget för mera information. Kirja ilmestyi suomeksi vuonna 2016.
kh-renlund-omslag-2810