27 March, 2018

Project 2018

K.H. Renlund Foundation, grants 2018

 

Investigations of geological raw materials (197 500 €):

 

Eklund, Olav

Tekniska tillämpningar av Finländsk flakgrafit”

30 000 €

 

Fred, Riikka

”Geochemical modeling of the parental magma for massive type anorthosites and related Ni-Cu ore potential” 

5 000 €

 

Immonen, Ninna

“A new approach to mineral exploration in formerly glaciated terrains. Enriched indicator mineral layers in glaciofluvial deposits and their applicability in tracing provenance areas”

25 000 €

 

Järvinen, Ville

“Näränkävaaran alueen mafisten-ultramafisten magmaattisten muodostumien Ni-Cu-PGE malmipotentiaalin selvittely”

20 000 €

 

Karinen, Tuomo

”Novel interpretation of the V-Fe-Ti oxide mineralization in the Mustavaara deposit

18 000 €

 

Kiventerä Jenni

Sulfidipitoisten rikastushiekkojen hyödyntäminen geopolymeerien raaka-aineena” 

22 000 €

 

Kärenlampi, Kimmo

“Genesis and utilization of the Otanmäki REE mineralization in central Finland”

8 500 €

 

Luolavirta, Kirsi

”Isotope and trace-element systematic of minerals in Finnish layered intrusions with special emphasis on the origin and exploration of reef-type PGE mineralization” 

10 000 €

 

Ranta, Jukka-Pekka

Rompas-Rajapalot Au system: a study of distribution and textural setting of gold within the mineralized system” 

15 000 €

 

Sarala, Pertti

Maaperämuotojen ja rakenteiden LIDAR-pohjainen tulkinta malminetsinnän tukena Keski-Lapin jäänjakajavyöhykkeessä” 

20 000 €

 

Sundblad, Krister

”Ore potential in Svecofennian amphibolites in the Pernå area, SE Finland” 

10 000 €

 

Valkama, Jorma

”Korukivitutkimus Sodankylän Kaitaselässä – Suomen ensimmäinen kalsedonikalliolöydös” 

10 000 €

 

Vasilopoulos, Mikael

”Pyrite geochemistry and thermoelectric properties as vectors towards mineral deposits”

4 000 €

 

II Ground water studies (62 000 €)

 

Jylhä-Ollila, Maija

”Tekopohjaveden muodostamisen pitkäaikaisvaikutusten selvittäminen luonnon rantaimeytyskohteiden perusteella Suomessa” 

22 000 €

 

Marttila, Hannu

Kallio- ja harjupohjavesien vuorovaikutus valuma-alueella pohjoisissa olosuhteissa” 

15 000 €

 

Rahmani, Arezoo

New on-site method for analysis of very low metal concentrations in water for mineral exploration and environmental monitoring” 

15 000 €

 

Skyttä, Pietari

”Kallioperän rakenteen huomioiminen kalliopinnan korkeusmallien interpoloinnissa ja hyödyntämisessä pohjavesialueilla” 

10 000 €

  

III Environmental geology (206 000 €)

 

Högfors-Rönnholm, Eva

Geochemical and microbiological evaluation of long-term subsurface precision chemical treatments of acid sulfate soils” 

10 000 €

 

 

Isteri, Visa

”Mineraalijätteistä sulfaattia ja raskasmetalleja sitovaa sementtiä” 

22 000 €

 

Kehusmaa, Karoliina,

Kaivosvesikuormituksen aiheuttaman pysyvän kerrostuneisuuden kehittyminen ja vaikutukset havumetsävyöhykkeen järvissä” 

20 000 €

 

Koskinen, Juha

Kuonapohjainen geopolymeerirakenne sulfidisten sivukivien peiterakenteeksi” 

25 000 €

 

Kujala, Kauko

”Hardpan-koerakenteen monitorointi ja rakenteen toimivuuden mallintaminen – case Pyhäsalmi”.

20 000 €

 

Mollehuara Canales, Raul

”Applied hydrogeophysics for characterization of tailings storage facilities” 

22 000 €

 

Rauhala, Anssi, 

Kaukokartoituksen hyödyntäminen kaivosalueiden valvonnassa ja hallinnassa pohjoisilla alueilla” 

15 000 €

 

Takaluoma Esther

“Use of Puolankas ironrich kaolinite and Kainuus magnesite raw material for the development of mercury-specific adsorbent for water and sediment treatment. Easy and cost efficient technique for the replacement of mercury in the final concentration step for fine gold” 

30 000 €

 

Venäläinen, Salla

“Modifioidut luonnonaineet resurssiviisaassa kaivosvesien käsittelyssä (MoLuRes3)” 

20 000 €

 

Åberg, Annika

”3D surficial deposit database and its applications for planning environmentally acceptable exploration and mining in central Lappland.”

22 000 €

 

IV Publications and geoinfo (50 000 €)

Aho, Riitta

”Ajattele kivin – geologian kivikurssi opettajille

10 000 €

 

Andersen, Matts

”Geologisk utställning vid besökscentret Meteoria, slutfasen” 

10 000 €

  

Kotilainen, Mia

”Suomi mukaan geotieteiden olymppialaisiin” 

10 000 €

 

Nenonen, Jari

”Suomen kansannäytetoiminnan historia ja sen merkitys Suomen kaivosteollisuudelle” 

15 000 €

 

Ylänen, Jussi

Lisätyn todellisuuden mahdollisuudet geologiaan liittyvien asioiden opetuksessa” 

5 000 €

 

V Process research (273 000 €)

Hartman, Robert

“The flotation process using cellulose-based chemicals”

22 000 €

 

Holappa, Lauri

“Kestävä metallien valmistus. Kriittinen kartoitus ja evaluointi metallien valmistusprosesseista lähitulevaisuudessa” 

10 000 €

 

Järvinen, Mika

”Enhancement of calcium dissolution from steel making slags by combining slag grinding and calcium extraction process units” 

20 000 €

 

Kumar, Haresh

”Influence of ore mineralogy on flotation of fine particles”

22 000 €

 

Lehto, Vesa-Pekka

”Scandiumin talteenotto Kiviniemen ferrogabbrosta kvartsihiekkapohjaisella adsorbentilla”

10 000 €

 

Leiviskä, Tiina

Vanadiinin poistaminen kaivosvesistä ja saastuneista luonnonvesistä geologisilla materiaalilla (GEOVANA)” 

20 000 €

 

Luukkanen, Saija

”Kuivaprosessoinnin vaikutus kahden eri tyyppisen malmin rikastusprosessia edeltävässä hienonnuspiirissä”

30 000 €

 

Omodara, Linda

”Innovative and sustainable usage of rare earth minerals in catalytic applications” 

22 000 €

 

Prokkola, Hanna

”Tutkitaan biologista rikin pelkistystä, adsorptiota ja saostusta” 

30 000 €

 

Rama, Miradje

”Recycling of ammonium and phosphor by using the mineral vermiculite from Sokli” 

22 000 €

 

Rautjärvi, Heli

”Taivaljärven malmin prosessimineralogian tarkastelu ja simulaattoreiden rakentaminen laboratoriomitan rikastuskokeiden tuloksista” 

10 000 €

 

Ruotanen, Kyösti

Petimateriaalin ja lentotuhkien maa-alkaliaktivointi (MAA) karbonaattipohjaisella petimateriaalilla leijupetiprosessissa” 

20 000 €

Tanskanen, Pekka

”Extraction of Scandium from silicate structures-EXCAN” 

20 000 €

 

Zhang, Zongxian

“Effects of stemming on rock blasting”

15 000 €

VI Basis research on earth resources (97 000 €)

 

Halla, Jaana

”Kultaesiintymien indikaattorigranitoidien etsintä Pohjois-Lapin arkeeisilla alueilla, osa III” 

10 000 €

 

Hassani, Ehsan

Shallow geothermal energy utilization in Finland. Prepapation of a general guideline for engineers and researchers in use of shallow geothermal resources I Finland” 

12 000 €

 

Kumar, Joon Narender

“Continuous dynamic extraction and on line determination of metals from solid samples”

22 000 €

 

Rämö, Tapani

Critical mineral potential and origin of rapakivi granite-related peraluminuous and peralkaline felsic magmatism in southeastern Finland”

15 000 €

Valkama, Mira

”Distribution of, and emplacement mechanismsfor, In-rich mineralization in Sarvlaxviken, southern Finland and Pitkäranta, Ladoga Karelia” 

5 500 €

 

Ylinen, Anne

”Improving mine operation efficiency with mobile communication – an unseen opportunity?”

20 000 €

 

Zevenhoven, Ron

”The energy efficiency of rock crushing and grinding equipment – revisited” 

12 500 €